United World Wide Operations

компьюмастер балаково  

купить кодеин Ижевск

Форум скорость кристаллы บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2543 บริษัทของเรามีบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ในธุรกิจด้านการตรวจประเมิน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากเรา
ปัจจุบัน URS มีการรับรองครอบคลุมหลากหลายมาตรฐาน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ยังได้รับการรับรองจากองค์กรระดับสากล อาทิ UKAS และ IATF

เราให้บริการในหลายรูปแบบทั้งการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit) go to link  
การตรวจประเมินตามข้อกำหนดลูกค้า(Second Party Audit) การฝึกอบรม(Training)
click here
URS World Wide Operation URS THAILAND เป็น 1 ใน กว่า 40 สาขาทั่วโลก โดย URS มีการก่อตั้งตั้งแต่ พฤษภาคม ค.ศ 1994 ซึ่งเป็นเวลายาวนานในการดำเนินธุรกิจการรับรองระบบมาตรฐาน ทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับองค์กรของท่าน

click

WHY CHOOSE URS?

source site ภารกิจของเรา คือการส่งมอบบริการตรวจสอบระบบมาตรฐาน โดยทีมผู้ตรวจประเมินที่มีความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ ให้บริการด้วยใจและมีความเป็นกันเองพร้อมคำแนะนำที่เหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรของท่านเพื่อประโยชน์สูงสุด

enter

follow url เราเชื่อว่าคุณภาพของการบริการ คือการที่ลุกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการขอการรับรอง โดยมีความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และเราพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการบริการด้านการตรวจประเมินรับรองระบบให้กับองค์กรของท่าน

http://www.rscoin.cf/illiteracy/sitemap123.html URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน

follow url