บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Ursthailand) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 ซึ่งถือเป็นหน่วยตรวจ ISO ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย โดย URS มีทีมผู้ตรวจประเมินระบบ ISO ที่มากด้วยประสบการณ์ การตรวจประเมินที่หลากหลายมาตรฐาน และครอบคลุมในทุกกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล ซึ่ง URS (HO) ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB) อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force) เราให้บริการในหลายรูปแบบทั้งการตรวจประเมินขอการรับรองระบบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit) การตรวจประเมินตามข้อกำหนดลูกค้า (Second Party Audit) ทั้งนี้ URS พร้อมให้บริการตรวจ

 • ตรวจ ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949
 • ตรวจ ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GDP
 • ตรวจ ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1
 • ตรวจ ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26000, ISO 39001, ISO 37001, ISO 14064-1
 • และมาตรฐานอื่นๆ

URS มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ที่อยู่ United Registrar of Systems (Holding) Ltd. United House, 28 poole Hill, Bournemouth, BH2 P5S ซึ่งทำธุรกิจเป็น Independent Certification Body ที่ Accredited โดย AB ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดสามารถดูได้ที่ www.urs-holdings.com

 • URS เป็นหน่วยตรวจ ISO ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
 • URS สามารถให้บริการตรวจหลากหลายมาตรฐาน ISO และครอบคลุมในทุกกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
 • URS สามารถให้บริการตรวจ ISO ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
 • URS สามารถให้บริการตรวจ ISO ด้วยผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ในทุกกลุ่มธุรกิจ และมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินมายาวนาน
 • URS มุ่งเน้นการตรวจ ISO ในรูปแบบการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง
 • URS เป็นหน่วยตรวจ ISO ที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมา และอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการขององค์กรอย่างแท้จริง
 • URS ให้บริการการตรวจ ISO ด้วยใจ และมีความเป็นกันเองพร้อมคำแนะนำที่เหมาะสมกับรูปแบบองค์กรของท่านเพื่อประโยชน์สูงสุด

Accreditation bodies: UKAS (United Kingdom Accreditation Service) 

recognises URS Certification to provide accredited certification of management systems according to ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 13485 and others.

Accreditation bodies: IATF (International Automotive Task Force)

recognises URS Certification to provide automotive certification in compliance with the standard IATF 16949.

 

URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ 

การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน

URS พร้อมให้บริการตรวจรับรอง 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, 22000, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1, ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB) อาทิ 

UKAS (United Kingdom Accreditation Service) IATF (International Automotive Task Force)


VALUE-ADDED AUDIT

เราสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของท่านจากการตรวจ ISO เพื่อให้องค์กรของท่านได้ประโยชน์สูงสุด

PROFESSIONAL SERVICE

เรามีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการตรวจ ISO เพราะเราไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Congratulations to Department of Foreign TradeISOIEC 270012022