6 มาตรการรับมือ COVID-19 ของ URS Thailand

06_6 measures to counter COVID-19 of URS (Thailand)-01

6 มาตรการรับมือ COVID-19 ของ URS Thailand

     เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกภาคส่วน แน่นอนว่าทาง URS Thailand ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานสากลเอง มิได้นิ่งนอนใจ จึงขอใช้พื้นที่ในบทความนี้ในการเล่าถึงว่า ทางบริษัทฯ มีมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์ Covid-19 นี้อย่างไร

เราป้องกันและขจัดความเสี่ยงจากภายในสู่ภายนอกองค์กร”

     เนื่องจากลักษณะธุรกิจของ URS Thailand นั้น เป็นธุรกิจบริการในเรื่องของการตรวจประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐาน ISO ให้กับองค์กรต่างๆ ดังนั้นโดยปกติ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่บุคคลากรของเราต้องเดินทางเพื่อไปปฏิบัติงานยังนอกสถานที่ ซึ่งในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ ทางเราเล็งเห็นว่าสุขอนามัยของบุคลากรและความปลอดภัยของลูกค้าของเรานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

     เราได้รับเอาข้อแนะนำที่ประกาศออกมาโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของบุคคลากรทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันตนเองด้วยอุปกรณ์ PPE, การหมั่นล้างมือทำความสะอาด และการ Keep social distancing ให้มากที่สุด ดังนี้

  • มีการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นให้แก่พนักงานทุกคน อันได้แก่ หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์แบบพกพา ให้กับพนักงานทุกคน ทั้งที่ปฏิบัติงานในสำนักงานก็ดี หรือ ผู้ตรวจประเมินที่ต้องมีการเดินทางออกไปนอกสถานที่ก็ดี รวมถึงมีการวัดอุณหภูมิ และใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าอาคารสำนักงาน
  • ระงับงานที่ต้องมีการเดินทางไปตรวจประเมินในต่างประเทศ
  • พ่นทำความสะอาด ฆ่าเชื้อในอาคารสำนักงานเป็นประจำ
  • พยายามลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อ โดยเริ่มให้พนักงานของเราใช้วิธีการทำงานแบบ Work from home ตั้งแต่ช่วงกลางเดือน มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา
  • มีการประยุกต์ใช้วิธีการตรวจแบบ Remote Audit เพื่อเป็นการลดโอกาสในการติดต่อของเชื้อไวรัส
  • ในกรณีที่มีการเดินทางไปตรวจยังสถานที่ของลูกค้า จะมีการแจ้งลูกค้าล่วงหน้าและที่หน้างานเพื่อขอความร่วมมือ ทั้งในเรื่องของมาตรการรับมือ Covid-19 ของทางบริษัทลูกค้า และการ Keep social distancing ระหว่างบุคคลในขณะตรวจประเมิน

     สุดท้ายนี้จึงอยากขอให้ทุกท่านมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของเราเอง หรือผู้อ่านที่กำลังอ่านบทความในขณะนี้ ว่า URS Thailand ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการขจัดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากสถานการณ์ Covid-19 ให้ได้มากที่สุด รวมถึงเราพร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้บนพื้นฐานของความน่าไว้วางใจมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสุขอนามัยที่ดีของบุคลากร เรายังคงมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรลูกค้าของ URS Thailand ต่อไป

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)