เตรียมตัวอย่างไรไม่เจอ NC

07_How to prepare for not meeting NC-01

          เตรียมตัวอย่างไรไม่เจอ NC หลายสถานประกอบการ คงเจอปัญหาไม่รู้จะเริ่มเตรียมตัวอย่างไร เพื่อรับมือกับการตรวจประเมิน ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF 16949:2016, ISO 13485:2016, ISO 45001:2018, GMP อย. ฉบับที่ 420, GHPs&HACCP, ISO 22000:2018 FSSC22000 (Version5.1), ISO 22716:2007, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019, ISO/IEC 20000-1:2018, ISO/IEC 29110-4-1:2018, ISO 29993:2017, ISO 22301:2019, ISO 50001:2018, ISO 26000:2010, ISO 39001:2012 หรือมาตรฐานอื่นๆ มีเทคนิคมาฝากกันค่ะ

  • การเตรียมเอกสารเมื่อได้โปรแกรมการตรวจประเมินมาแล้วให้แจกจ่ายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนรายละเอียด และเอกสารที่ต้องเตรียม
  • ตรวจสอบเอกสารตามโปรแกรมการตรวจประเมินให้ครบถ้วน
  • การจัดเรียงเอกสารต้องสามารถค้นหาได้ง่าย
  • กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจประเมินในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจนซึ่งอาจจะต้องมีอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อสะดวกในการหาเอกสาร และการตอบคำถาม
  • การเตรียมการสำหรับการตรวจเชิงพื้นที่โดยส่วนมากผู้ตรวจประเมินจะมีการสัมภาษณ์พนักงานเพื่อทวนสอบความเข้าใจในการทำงาน และระบบมาตรฐานที่ประยุกต์ใช้ และควรเตรียมบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)