องค์กรของท่านกำลังหาหน่วยตรวจรับรอง หรือ Certify มาตรฐานสากล ISO หรือไม่ ?

050_Is your organization looking for a certification body or Certify to ISO international standards-01

องค์กรของท่านกำลังหาหน่วยตรวจรับรอง หรือ Certify มาตรฐานสากล ISO หรือไม่ ?

          หากท่านกำลังมองหาหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานสากล (ISO) ขอให้ท่านพิจารณา URS ประเทศไทยเป็นตัวเลือกหนึ่ง เพราะเรามีข้อดีหลายประการทั้งในด้านองค์กร ผู้ตรวจประเมินที่มีความเชี่ยวชาญ และการบริการที่ดี เรามุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่น่าเชื่อถือและทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้ธุรกิจของท่านเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าองค์กรของท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรับรองมาตรฐานสากล (ISO)

 • ประสิทธิภาพการทำงาน
 • การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
 • เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานไปสู่มาตรฐานอื่นต่อไป

URS ประเทศไทย เป็นหน่วยตรวจรับรองที่มีมาตรฐาน

 • URS ประเทศไทย เป็นหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานสากล (CB-Certified Bodies) ที่ยึดหลักการและข้อกำหนดการตรวจรับรองตามมาตรฐานสากล ISO17021-1
 • URS ประเทศไทย ได้รับรองมาตรฐานมาตรฐานและอนุญาตทำการตรวจรับรองมาตรฐานต่าง ๆ จาก UKAS (The National Accreditation Body for the United Kingdom, We are appointed by government, to assess and accredit organizations that provide services including certification) และ IATF (International Automotive Task Force) เป็นต้น
 • URS ประเทศไทย เป็นที่เดียวที่ใช้ผู้ตรวจประเมินแบบ Full-time ทั้งหมด เพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปในทิศทางเดียวกันและยังเป็นการรักษาข้อมูล ความลับของลูกค้า
 • URS ประเทศไทย มีการฝึกอบรมและพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจของผู้ตรวจประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การตรวจ ประเมินเป็นไปตามนโยบายขององค์กรและเพื่อประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ
 • URS ประเทศไทย มีความยืดหยุ่นในการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดวันตรวจประเมินให้ตรง กับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนวันตรวจให้ตรงกับความสะดวกของลูกค้า
 • URS ประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มากกว่า 4,500 บริษัท
 • URS ประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ใช้บริการ จากการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ ลูกค้าวางใจที่จะใช้บริการตรวจรับรองระบบ
 • URS ประเทศไทย มีอัตราการเพิ่มจํานวนลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี
 • URS ประเทศไทย มีบริการตรวจประเมินหลากหลายมาตรฐาน และครอบคลุมในทุกกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการเราใส่ใจให้บริการลูกค้าทุกขนาด ธุรกิจ ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ให้บริการอย่างเท่าเทียม และทั่วถึงครอบคลุมทุกระบบมาตรฐาน

ด้านผู้ตรวจประเมิน

 • ผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) ของ URS ประเทศไทยเป็นผู้ตรวจประเมินแบบ Full-time ทั้งหมด มีจํานวนมากกว่า 60 ท่าน
 • ผู้ตรวจประเมินของ URS ประเทสไทย มีประสบการณ์ตรวจประเมินครอบคลุมในทุกกลุ่มธุรกิจทั้งภาคอุตสาหกรรมและงานบริการ
 • เราคัดเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับขอบข่ายธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด ได้คำแนะนำที่ตรงจุด จาก
 • ประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมินที่เคยได้ผ่านการตรวจมาอย่างหลากหลาย
 • ผู้ตรวจประเมินของ URS ปฏิบัติตามกฎ ISO 17021
 • ผู้ตรวจประเมินของ URS ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรมเพื่อทบทวนข้อกำหนดเดิม และฝึกอบรมในกรณีที่มีการปรับปรุงข้อกำหนดใหม่ๆ

ด้านการบริการตรวจรับรอง มาตรฐานสากล ISO

 • ลูกค้าจะได้รับบริการที่รวดเร็ว และ สะดวกในการประสานงาน
 • การบริการที่ยืดหยุ่น สามารถแจ้งเลือกวันที่ต้องการตรวจประเมินกับเจ้าหน้าที่ๆจะดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

          หากท่านต้องการทราบขั้นตอน การตรวจรับรองมาตรฐาน ISO และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ เพื่อกระบวนการตรวจรับรองตามขั้นตอน สามารถติดต่อเราได้ทุกสื่อช่องทาง และเมื่อผ่านการตรวจรับรองแล้ว ท่านจะได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO  จาก URS ประเทศอังกฤษ