การเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรที่ได้รับ ISO 9001:2015 ที่สนใจจะทำ IATF 16949:2016 Part 3

019_Preparation for organizations that have received ISO 90012015 that are interested in doing IATF 169492016 P3-01

          ช่วงที่ 2 การสร้างเอกสารที่จำเป็นในระบบ (Document Establishment)  หลังจากที่รับการอบรมแล้วทางองค์กรจำเป็นต้องทำเอกสารหรือจัดสร้างเอกสารที่ข้อกำหนดของระบบ IATF 16949:2016 เพื่อนำ

ไปใช้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกำหนดดังกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงระยะเวลาในการสร้างมีความสำคัญว่าหากในแต่ละส่วนงานมีความตั้งใจในการจัดทำก็จะทำให้ระยะเวลาในช่วงนี้ไม่นานมากนักแต่หากแม้ว่าในแต่ละส่วนงานไม่สามารถจัดทำหรือปล่อยให้ระยะเวลามันเนินนานอาจจะทำให้การจัดเตรียมระบบล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ได้

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ