การเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรที่ได้รับ ISO 9001:2015 ที่สนใจจะทำ IATF 16949:2016 Part 4

018_Preparation for organizations that have received ISO 90012015 that are interested in doing IATF 169492016P4-01

          ช่วงที่ 3 การนำเอกสารที่จัดทำไปใช้ปฏิบัติการณ์ (Document Implementations) เป็นช่วงที่สำคัญช่วงหนึ่งคือการนำเอกสารที่สร้างไว้นำไปปฏิบัติจริงซึ่งตรงนี้จะใช้ระยะเวลานานกว่าปกติเพราะจะต้องมีการทดลองใช้ว่าเหมาะสมหรือไม่

สอดคล้องกับการทำงานจริงได้หรือไม่ สร้างภาระในการทำงานหรือไม่ หากแม้ว่าต้องมีการแก้ไขก็จะต้องใช้เวลากลับไปแก้ไขเอกสารแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ระยะเวลาสำหรับช่วงนี้ขึ้นอยู่กับความตั้งของผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงานด้วย

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)