การเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรที่ได้รับ ISO 9001:2015 ที่สนใจจะทำ IATF 16949:2016 Part 5

017_Preparation for organizations that have received ISO 90012015 that are interested in doing IATF 169492016 Part-01

          ช่วงที่ 4 การตรวจเพื่อการรับรองจากบริษัทผู้ให้การรับรองระบบ (Certifies by Certifications Body) มาถึงช่วงนี้นั่นหมายความว่าองค์กรมีความพร้อมอย่างน้อย 80 ถึง 100% เพื่อจะได้รับการตรวจจากองค์กรภายนอกหรือที่เรียกว่า

CB ( Certifications Body) สรุปแล้วหากแม้ว่าองค์กรต้องการที่จะต่อยอดการทำระบบ IATF 16949:2016 จากที่มีระบบ ISO 9001:2015 แล้ว ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่อบรมเพิ่มเติมและนำส่วนที่เพิ่มไปปฏิบัติกับองค์กรก็สามารถที่จะทำระบบการจัดการด้านนี้ได้อย่างสำเร็จและสัมฤทธิ์ผล URS พร้อมให้บริการตรวจประเมินรับรองระบบ ISOแล้วค่ะ

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)