QA 15 : การสำรวจความพึ่งพอใจลูกค้าต้องทำบ่อยแค่ไหน

QA 15 : การสำรวจความพึ่งพอใจลูกค้าต้องทำบ่อยแค่ไหน

  • ขึ้นอยู่กับองค์กรกำหนดเอง IATF ไม่ได้มีข้อกำหนดเรื่องความถี่ แต่มีกำหนดหัวข้อที่จำเป็นต้องได้ข้อมูล ดู ข้อกำหนด 9.1.2.1