QA 22 : Rework กับ Repair ต่างกันยังไง

QA 22 : Rework กับ Repair ต่างกันยังไง

  • Rework คือการแก้ไขงานให้เป็นงานปกติ โดยไม่ส่งผลต่อโครงสร้างของชิ้นงาน เช่น ชิ้นงานมีครีบเกิน ตัดแต่งเอาครีบออก ส่วน 
  • Repair คือการซ่อมงานให้เป็นงานปกติ แต่การซ่อมนั้นส่งผลกระทบต่อโครงสร้างงาน เช่น ชิ้นงานมีรอยแหว่งหรือเป็นรูขาด เติมเนื้อชิ้นงานให้เต็ม