QA 32 : อายุการจัดเก็บของเอกสารระบบ IATF 16949:2016 ควรมีอายุการจัดเก็บกี่ปี?

QA 32 : อายุการจัดเก็บของเอกสารระบบ IATF 16949:2016 ควรมีอายุการจัดเก็บกี่ปี?

  • อันดับแรกอ้างอิงตามข้อกำหนดลูกค้าหรือกฎหมาย อันดับถัดมาคือ ตามข้อกำหนด 7.5.3.2.1 อันดับสุดท้ายคือ องค์กรกำหนด