QA 38 : อายุการจัดเก็บของเอกสารระบบ 9001:2015 ควรมีอายุการจัดเก็บกี่ปี?

QA 38 : อายุการจัดเก็บของเอกสารระบบ 9001:2015 ควรมีอายุการจัดเก็บกี่ปี?

  1. ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
  2. ขึ้นอยู่กับองค์กรค่ะว่าเห็นสมควรเปลี่ยนหรือไม่ค่ะ