ขั้นตอนที่ 1 “การวิเคราะห์ หาสาเหตุของข้อบกพร่องหรือปัญหานั้นๆ” ISO 9001

08_Step 1 Analysis Find the cause of the defect or problem-01

          สำหรับองค์กรที่ต้องการที่จะขจัดสาเหตุของปัญหาที่จะไม่เกิดซ้ำและให้มันหมดไปจากองค์กรของเรา สรุปการแก้ไขในประเด็นสำคัญมาให้เพื่อเป็นตัวช่วยของท่าน 3 ขั้นตอน คือ

  • ขั้นตอนที่ 1 “การวิเคราะห์ หาสาเหตุของข้อบกพร่องหรือปัญหานั้นๆ” ขั้นตอนนี้ยากสุดๆ เลยหล่ะ เพราะส่วนใหญ่ชอบเอาปัญหามาเขียนเป็นสาเหตุ เหมือนตัวอย่างจากบทความที่แล้ว ไม่จดขนาดชิ้นงาน สาเหตุคืออะไร อ่อก็ไม่จดไง ???? ขยะตกท่อ สาเหตุก็ตกท่อไง แค่นี้ก็ตอบไม่ได้หลอ?? อยากตะโกนถามดังๆ ว่า คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรครับบบ!! (พูดไม่ได้เก็บไว้ในใจ)

          แต่นั่นแหละครับท่านผู้อ่าน การเอาปัญหามาตอบเป็นสาเหตุไม่ช่วยอะไรไม่สามารถแก้ไขปัญหาระยะยาวได้เช่นเดียวกันกับการแก้ไขแบบเดิมๆ ก็ไม่จบเช่นกัน ดังนั้นเราควรมาหาสาเหตุให้มันชัดเจน ถึงจะแก้ไขปัญหาได้นั้นจะต้องหาสาเหตุสุดท้ายให้ได้ หรือ Root cause นั่นเอง ซึ่งจะทำให้เราแก้ไขได้ตรงจุด และมีหลักฐานการแก้ไขที่ชัดเจนไม่เกิดซ้ำไม่ใช่หลักฐานทิพย์ที่คิดขึ้นเอง

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)