ขั้นตอนที่ 3 “การป้องกันความบกพร่องไม่ให้เกิดซ้ำ” ISO 9001

04_Step 3 Preventing defects from recurring-01

          จากปัญหาการได้รับ CAR ของมาตรฐาน ISO 9001:2015 เราขอยกตัวอย่างมาให้ทราบ เป็นการอธิบายหลักฐานสำหรับการป้องกันการเกิดซ้ำนะครับ เพราะถ้าเป็นการแก้ไขขั้นต้นก็คงชัดเจนอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไร เพื่อกันงง ผมยกตัวอย่างเผื่อไว้ละกันนะ เช่น

ข้อบกพร่องคือความไม่สอดคล้อง

การแก้ไขขั้นต้น

สาเหตุ

ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

ไม่ตรวจสอบและจดขนาดชิ้นงานตามแบบมาตรฐาน

ตรวจสอบและจดบันทึก

หลักฐาน :

บันทึกการตรวจชิ้นงาน

M1 Man 

– พนักงานใหม่ไม่มีการฝึกอบรม

M4 Method

– ยังไม่มีคู่มือการฝึกอบรมและประเมินผล

อบรมพนักงานใหม่

ทำแผนการฝึกอบรมพนักงานใหม่

หลักฐาน :

– บันทึกการอบรมพนักงานใหม่พร้อมประเมินผล

– ระเบียบปฏิบัติการฝึกอบรมพนักงานใหม่ละการประเมินผล

 

 

M2 Machine

เครื่องมือวัดชำรุด

– จัดหาเครื่องมือวัดสำรอง

– ทำแผนการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักฐาน

– รูปภาพเครื่องมือวัดสำรอง หลักฐานการสั่งซื้อ

– เอกสารแผนการตรวจสภาพเครื่องมือวัดหรือการบำรุงรักษา

ขยะอันตรายตกท่อระบายน้ำ

ตักขยะออกจากท่อ

หลักฐาน

– ภาพถ่าย

M2 Machine

ที่กั้นชำรุด

ทำการซ่อมที่กั้นที่พักขยะ

หลักฐาน

– ภาพถ่าย

– ใบแจ้งซ่อมหรือรับงานซ่อม

 

 

M4 Method

ไม่ได้กำหนดคนรับผิดชอบ ไม่มีการตรวจสอบ

กำหนดผู้รับผิดชอบ กำหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบ

หลักฐาน

– แบบฟอร์มการตรวจพื้นที่

– ใบมอบหมายผู้รับผิดชอบ

 

          นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ ที่มาจากไม่กี่สาเหตุ เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้อ่านอาจจะต้องนำไปพิจารณาอีกครั้งนะครับ  เพราะถ้าเราหาสาเหตุครบถ้วนแล้ว แก้ไขตรงจุดปัญหาก็จะไม่เกิดซ้ำ ผู้ตรวจประเมินหรือลูกค้าก็จะไม่ได้ร้องขอเอกสารหลักฐานใหม่เรื่อยๆ นะครับ สิ่งสำคัญที่สุดคือแต่ละองค์กรต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนะครับจะได้ไม่ต้องรับรถยนต์ (CAR) คันใหญ่คันโตที่เราชอบเรียกกันครับ แต่ถ้าจะให้ถูกต้องที่สุดเรียกกันว่า Corrective Action Request นะครับ

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)