แนวทางการในการตั้งคำถาม ?

01_Guidelines for asking questions-01

แนวทางการใน การตั้งคำถาม ?

        การนำหลัก 4M  มาหาสาเหตุได้อย่างชัดเจนที่สุด เช่น ทำไมไม่ตรวจสอบชิ้นงานละแต่ไม่จดชิ้นงานตามแบบมาตรฐาน โดยมีแนวทางในการตั้งคำถามตามองค์ประกอบต่างๆ ตัวอย่าง องค์ประกอบ M1 = Man คือจะค้นหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับคน เช่น

  • คำถามว่า ” ทำไม? พนักงานถึงไม่ได้ตรวจสอบ” คำตอบที่ได้ก็คือ ไม่รู้บ้าง, ตรวจไม่ทันบ้างหรืออื่นๆ
  • คำถามว่า ” ทำไม? เจ้าหน้าที่ถึงไม่รู้ คำตอบที่ได้ก็อาจจะเป็น “ไม่ได้รับการฝึกอบรม” หรือ “อบรมแล้วแต่ไม่เข้าใจ”
  • คำถามว่า ” ทำไม? เจ้าหน้าที่ถึงไม่ได้รับการฝึกอบรม คำตอบที่ได้คือ “เป็นพนักงานใหม่” หรือ

“ไม่รู้ว่าจะต้องอบรม” หรือ “ไม่มีการกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม” หรืออื่นๆ เป็นต้น

องค์ประกอบ M2 = Machine คือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์

  • คำถามว่า ทำไม? ขยะถึงตกลงรางน้ำ คำตอบก็อาจจะเป็น เพราะที่เก็บขยะติดกับรางน้ำ, ที่เก็บขยะไม่มีที่กั้น, ที่กั้นชำรุด
  • คำถามว่า ทำไม? ที่กั้นชำรุด  คำตอบก็อาจจะเป็น อายุการใช้งานนานแล้วปูนเสื่อมสภาพ, รถโฟร์คลิฟท์ชน, ไม่มีการตรวจสอบที่กั้นของเสีย
  • คำถามว่า ทำไม?ไม่มีการตรวจสอบ หรือปูนเสื่อมสภาพ  คำตอบ เช่น ยังไม่มีการกำหนดคนตรวจ หรือยังไม่มีการกำหนดรอบการซ่อมที่กั้นโรงขยะ เป็นต้น

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)