EVENTS

Vongsayam Korsang Co., Ltd_ISO 9001

URS ขอแสดงความยินดีกับ
บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด

เป็นบริษัทที่ ประกอบธุรกิจ และ หรือบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำแบบครบวงจร ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 เมื่อเร็วๆ นี้ URS ขอขอบพระคุณที่ให้ความไว้วางใจ URS ให้เป็นผู้ตรวจประเมิน มาตรฐาน ISO 9001:2015 ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

05_DoubleA ISO 45001

URS ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 45001 โดยนายภูรี วัฒนศัพท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS) ผู้มอบใบรับรองมาตรฐานดังกล่าว URS ขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในบริการการตรวจประเมินรับรองระบบ ISO

GLO ISO 50001_2024

URS ขอแสดงความยินดีกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 50001:2018 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นายภูรี วัฒนศัพท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS) ร่วมแสดงความยินดี และ มอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2018 ให้กับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจาก นางพรพิไล บุญเอนก รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ถือเป็นการต่ออายุใบรับรองครั้งที่ 2 โดยสำนักงานสลากฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 และมีการตรวจต่อเนื่องมายาวนาน URS พร้อมเคียงข้างและสนับสนุนการรักษามาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2018 สำนักงานสลากฯ ซึ่งถือเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดมา

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ ฐานทัพอากาศดอนเมือง_ISO 29110-4-1

URS ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ ฐานทัพอากาศดอนเมือง

คุณภูรี วัฒนศัพท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS) ร่วมแสดงความยินดี และมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 29110-4-1:2018 System and Software Engineering Lifecycle Profiles for Very Small Entities มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบ ให้กับศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ ฐานทัพอากาศดอนเมือง โดยได้รับเกีรยติจาก พล.อ.ต.สมนึก โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ เป็นผู้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 29110-4-1:2018

URS พร้อมเคียงข้างและสนับสนุนการรักษามาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบ ให้กับศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ ฐานทัพอากาศดอนเมือง ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

บริษัท มุทา จำกัด


URS ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท มุทา จำกัด

ซึ่งให้การบริการด้านการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485:2016 เมื่อเร็วๆ นี้ URS ขอขอบพระคุณที่ให้ความไว้วางใจ URS ให้เป็นผู้ตรวจประเมิน มาตรฐาน ISO 13485:2016 ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

Congratulations to Department of Foreign TradeISOIEC 270012022

บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS) ขอแสดงความยินดีกับ
กรมการค้าต่างประเทศ (DFT)

ที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 (Information Security Management System : ISMS)
URS พร้อมเคียงข้าง และสนับสนุนการรักษามาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้กับกรมการค้าต่างประเทศต่อไป


URS ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณ
กรมพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานปิดงานแสดงผลสำเร็จของการพัฒนา วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12 ปี 2566 กรมการพัฒนาชุมชน (CD DAY 2023) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2566 ทาง URS ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณ กรมพัฒนาชุมชน ที่ให้การไว้วางใจให้ URS เป็นผู้ตรวจประเมินรับรองระบบ มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ตามแนวทางมาตรฐานสากล ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 Information Security Management Systems (การตรวจมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล) URS ขอขอบคุณที่เชื่อมั่นให้เราดูแลท่านเสมอมา


ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 2 มี.ค 66 ได้รับเกียรติจาก Mr.Paul Hardiman ตัวแทนจาก SMMT IATF Oversight

เข้าตรวจเยี่ยม (Office assessment) ที่สำนักงาน
บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด


URS ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณ
สำนักเลขาธิการแพทยสภา

URS ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณ สำนักเลขาธิการแพทยสภาได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 โดย URS United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. โดยความร่วมมือของผู้บริหารแพทยสภา สำนักเลขาธิการแพทยสภา และบุคลากร ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการพึงพอใจและไว้วางใจ


URS มอบกระเช้าแทนใจเนื่องในเทศกาลปีใหม่
ขอขอบคุณที่ไว้วางใจ URS เสมอมา...

URS มอบกระเช้าแทนใจเนื่องในเทศกาลปีใหม่
ขอขอบคุณที่ไว้วางใจ URS เสมอมา...


URS ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณ
บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด

URS ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณ บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด ที่ให้การไว้วางใจให้ URS เป็นผู้ตรวจ ISO 9001:2015 และขอขอบคุณที่เชื่อมั่นให้เราดูแลท่านเสมอมา ซึ่ง URS ยังคงได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องด้านมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ


URS ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด

URS ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด ได้รับมอบป้ายการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 ขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในบริการการตรวจประเมินรับรองระบบ ISO กับ URS เสมอมา

บริษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จำกัด


URS ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จำกัด

URS ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมอบป้ายการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ IATF 16949 ขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในบริการการตรวจประเมินรับรองระบบ ISO กับ URS


พิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

URS ขอแสดงความยินดีกับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีบทบาทหน้าที่ในด้านนิติวิทยาศาสตร์ การตรวจพิสูจน์หลักฐานด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อประกอบการดำเนินคดี รวมถึงการกำกับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งได้รับมอบใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO27001:2013 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565


URS ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและสมาชิก บริษัท คุซุฮาระ (ประเทศไทย) จํากัด

URS ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและสมาชิก บริษัท คุซุฮาระ (ประเทศไทย) จํากัด KUSUHARA (THAILAND) COMPANY LIMITED ได้รับมอบใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในบริการการตรวจประเมินรับรองระบบ ISO กับ URS


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

URS ขอแสดงความยินดีกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ที่ยังคงรักษาระบบมาตรฐาน ISO 50001:2015 ได้อย่างดีเยี่ยม และขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในบริการการตรวจประเมินรับรองระบบ ISO กับ URS เสมอมา


โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงเสน

URS ขอแสดงความยินดีกับ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงเสน ที่ยังคงรักษาระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และ ISO 50001:2015 ได้อย่างดีเยี่ยม และขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในบริการการตรวจประเมินรับรองระบบ ISO กับ URS เสมอมา


URS ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี ออโต พาตส์ จำกัด

URS ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี ออโต พาตส์ จำกัดที่ยังคงรักษาระบบมาตรฐาน ISO 45001: 2018, ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016 ได้อย่างดีเยี่ยม และขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในบริการการตรวจประเมินรับรองระบบ ISO กับ URS เสมอมา