ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 27001

029_Benefits of ISO 27001-01

ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 27001

  • เพื่อป้องกันการเกิดขึ้นทั้งข้อมูลรั่วไหลหรือการถูกโจมตีและเข้าควบคุมการจัดการเพื่อลดความเสียงองค์กรของคุณ
  • นำความยืดหยุ่นเข้ามามีบทบาทในการควบคุมหรือพัฒนาธุรกิจของคุณ
  • แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามที่กำหนดสากลและได้รับการรับรองจากมาตรฐานระดับโลก
  • สร้างความเชื่อถือในลูกค้าและพาร์ทเนอร์
  • การประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายจากการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือการโจมตีทางไซเบอร์ในระยะยาว
  • เพิ่มความมั่นใจในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

          URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB) อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)