การตรวจรับรอง IATF 16949 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับระบบการจัดการคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์

048_IATF 16949 certification, a standard for quality management systems

การตรวจรับรอง IATF 16949 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับระบบการจัดการคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์

          การตรวจรับรอง IATF 16949 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับระบบการจัดการคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ พัฒนาโดย International Automotive Task Force (IATF) IATF 16949 เป็นมาตรฐานสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความสามารถในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949 จะช่วยให้บริษัทเหล่านี้สามารถปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์, ลดความสูญเสียและความผิดพลาดในการผลิต, เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า, และมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดยานยนต์ทั่วโลกมากขึ้น

กลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่สามารถตรวจรับรองมาตรฐาน IATF 16949 อาทิ:

  • ผู้ผลิตยานยนต์ (OEMs) บริษัทที่ผลิตรถยนต์สำเร็จรูปเช่น Toyota, Ford, General Motors เป็นต้น
  • ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ (Tier 1 Suppliers) บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนหลักที่ใช้ในยานยนต์เช่นระบบเบรก, ระบบส่งกำลัง, ระบบไฟฟ้า ฯลฯ
  • ผู้ผลิตชิ้นส่วนย่อย (Tier 2 and Tier 3 Suppliers) บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบที่ส่งให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนหลัก เช่น ผู้ผลิตวัสดุโลหะ, พลาสติก, ยาง ฯลฯ
  • ผู้ให้บริการด้านกระบวนการผลิตและการประกอบ (Service Providers) บริษัทที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยานยนต์ เช่น การอบรมพนักงาน, การออกแบบทางวิศวกรรม, การวิเคราะห์ทางเคมี เป็นต้น

          URS ประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ตรวจรับรองมาตรฐานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ มาตรฐาน QS 9000 ปรับเปลี่ยนมาเป็น ISO/TS 16949 จนปัจจุบันเป็นมาตรฐาน IATF 16949 เป็นเวลากว่า 24 ปี 

          URS ประเทศไทย มีผู้ตรวจ Lead Auditor ในมาตรฐาน IATF 16949 โดย อาจารย์บุญชัย พิเชฐวีระชัย เป็นผู้ก่อตั้งและขยายทีมผู้ตรวจประเมินในประเทศไทย จนเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจให้เป็นหน่วยตรวจรับรองมาตรฐาน IATF 16949 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน