การตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2022 ความมั่นคงและปลอดภัยสารสนเทศ

043_ISO 27001 2022 certification audit for information security and safety-01

การตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2022 ความมั่นคงและปลอดภัยสารสนเทศ

          มาตรฐาน ISO 27001 เป็นมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความมั่นคงและปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลเป็นทรัพยากรที่มีค่ามาก การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ช่วยให้องค์กรสามารถปกป้องข้อมูลสำคัญและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

          URS ประเทศไทย ของเราเป็นหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงและปลอดภัยสารสนเทศ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากประเทศอังกฤษ เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจประเมินและให้การรับรอง ISO 27001 ซึ่งครอบคลุมขอบข่ายธุรกิจทุกประเภท รวมถึง:

  • การให้บริการด้านการพัฒนาระบบปฏิบัติการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
  • ศูนย์ควบคุมข้อมูลดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center)
  • การให้บริการด้านสารสนเทศ (Software / Hardware Maintenance Service)
  • งานบริการด้านสุขภาพ สถานพยาบาล และโรงพยาบาล (Health Care / Hospital)
  • สถาบันการเงิน (Bank / Financial Institution)
  • การให้บริการขนส่ง (Logistic)
  • หน่วยงานภาครัฐ (Government)

การตรวจประเมินของเรามุ่งเน้นไปที่การสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการความมั่นคงและปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001:2022 ซึ่งประกอบด้วย

ประโยชน์ของการรับรอง ISO 27001:2022

  • เพิ่มความเชื่อมั่น การรับรอง ISO 27001 ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยของข้อมูลให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
  • ลดความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพช่วยลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับข้อมูล
  • ปรับปรุงกระบวนการ การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 27001 ช่วยปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากท่านสนใจที่จะตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 27001 และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการรับรอง สามารถติดต่อ URS  เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้วยความมืออาชีพ

          การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ไม่เพียงแต่ช่วยให้องค์กรของท่านมั่นคงและปลอดภัยในด้านสารสนเทศ แต่ยังเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในสายตาลูกค้าและคู่ค้าธุรกิจ ติดต่อเราเพื่อเริ่มต้นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กรท่านวันนี้!