ISO 9001 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

016_ISO 9001 Stakeholders-01

          ความเข้าใจความจำเป็นและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำระบบ ISO 9001 สถานประกอบการที่จะทำต้องมองไปให้รอบๆ ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกที่มีหรือส่งผลกระทบต่อองค์กรมีความต้องการอะไร แล้วเราจะต้องวางระบบคุณภาพของเราอย่างไร ให้งานเดินได้อย่างไม่มีปัญหาและยังตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก เช่น  

 • ลูกค้า
  • เขาต้องการอะไรจากเรา
   • สินค้าหรือบริการที่ดีมีคุณ
   • ส่งมอบตรงเวลา
   • บริการหลังการขายที่ดี
   • ราคาไม่แพง
 • ภาครัฐ
  • เขาต้องการอะไรจากเรา
   • ให้เราทำตามกฎหมาย กฎระเบียบ เช่น
    • มาตรฐานอาหารและยา (อย.)
    • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
    • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ชุมชน
  • เขาต้องการอะไรจากเรา
   • อย่างสร้างความรำคาญ เช่น เสียง, ขยะ, ฯลฯ

ตัวอย่างข้างต้นเป็นตัวอย่างที่เราหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ISO 9001 ไม่ได้ระบุกำหนดว่าจะหาอย่างไร ซึ่งบางที่ก็ใช้ระบบการออกแบบสำรวจความคิดเห็น บางที่ก็ใช้การประชุมระดมสมองแล้วคิดแทน interested party ก็มี เพราะในความเป็นจริงสมมุติว่าใช้การออกแบบสำรวจ ส่งไปให้ สมอ. หรือ อย. กรอก ว่าคุณต้องการอะไรจากเรา ก็คงไม่มีใครกรอกอะไรกลับมา

          และเมื่อได้ความต้องการมาแล้วก็ต้องมาเลือกดูว่า ความต้องการไหนเกี่ยวข้องกับการทำ ISO 9001 บ้าง ก็ยังเลือกมาว่าทางสถานประกอบการ วางระบบเพื่อสนองความต้องการนั้นๆ ได้อย่างไร มีความเสี่ยงที่จะทำไม่ได้ไหม แล้วต้องวางระบบป้องกันอย่างไร เป็นต้น

ส่วนความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียภายใน หลายๆ สถานประกอบการที่ทำระบบ ISO 9001 มีหลงทางไป survey พนักงานต้องการอะไร ต้องการโบนัส ต้องการวันหยุด ต้องการสวัสดิ์การ ฯลฯ ซึ่งยังไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการทำระบบ ISO 9001 เวลาหาความต้องการภายใน ให้พยายามโฟกัสในจุดที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะส่งผลต่อคุณภาพ หรือ ความต้องการของลูกค้า เช่น

 • ผู้บริหาร
  • ต้องการ
   • ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

หน่วยงานภายใน เช่น

 • ฝ่ายขาย
  • ต้องการ
   • ข้อมูลสินค้าที่ชัดเจน เพื่อคุยกับลูกค้า
   • ราคาที่ชัดเจนในการเสนอลูกค้า
   • รู้วันส่งมอบสินค้า
 • ฝ่ายจัดซื้อ
  • ต้องการ
   • ข้อมูลในการสั่งซื้อจากผู้ต้องการวัตถุดิบ
   • วันที่ต้องการของ
   • แหล่งขายที่มีคุณภาพราคาเหมาะสม
 • ฝ่ายผลิต
  • ต้องการ
   • เครื่องจักรในการผลิตที่มีสภาพดี
   • มีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิต
   • มีคู่มือในการทำงาน
   • มีสเปคสินค้าที่ชัดเจน
   • มีคนในการผลิตเพียงพอ
   • มีสภาพการทำงานที่ดี
 • ฝ่าย QC
  • ต้องการ
   • แผนการตรวจสอบคุณภาพที่ชัดเจน
   • มีเครื่องมือวัดที่เหมาะสม เพียงพอ
   • มีคนเพียงพอ
   • มีสเปคสินค้าที่ให้ตรวจสอบชัดเจน
   • ฯลฯ

และฝ่ายอื่นๆ อีกมากมายตามผังองค์กรของแต่ละสถานประกอบการ ลองหาๆ กันดูต่อนะครับ ข้างบนที่ให้ไว้เป็นเพียงตัวอย่าง แล้วความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้ เราได้มาแล้วจะไปวางระบบอย่างไรต่อไป ไว้คุยกันในตอนต่อๆไปนะครับ     

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)