การเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรที่ได้รับ ISO 9001:2015 ที่สนใจจะทำ IATF 16949:2016 Part 1

020_Preparation for organizations that have received ISO 90012015 that are interested in doing IATF 169492016P1-01

          สำหรับองค์กรที่ต้องการทำระบบ IATF 16949:2016 นั้นซึ่งองค์กรได้ผ่านการรับรองระบบ ISO: 9001 2015 มาแล้วถือว่าไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับการที่องค์กรจะขอระบบแบบยังไม่ได้รับการรับรอง ISO: 9001 2015 แต่อย่างไรก็ดีสำหรับการจัดทำระบบนั้นก็ต้องมีการเตรียมตัววางแผนในด้านต่างๆเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบของการทำระบบส่วนกลาง หรือที่นิยมเรียกว่า หน่วยงาน Quality Management ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีตำแหน่งที่รับผิดชอบที่นิยมเรียกกันอยู่สองตำแหน่ง QMR (Quality Management Representative) และ

DCC (Document Control Center) ซึ่งจะเป็นศูนย์การหลักในการประสานงานในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเช่นการฝึกอบรมกำหนด ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนกและส่วนงานในการจัดทำระบบ

การวางแผนในการเตรียมจัดทำระบบ 

          ขั้นตอนนี้มีความสำคัญมากจะต้องสอดคล้องกับระบบการทำงานขององค์กรซึ่งจะต้องรู้ถึงรายละเอียดการทำงานแล้ววัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้แผนนั้นเมื่อวางไปแล้วนะมีการติดตามที่มีประสิทธิภาพและไปใช้งานได้จริง ในแผนส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 4 ช่วง หลักๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสะดวกของแต่ละองค์กรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)