QA 5 : ประเมินความเสี่ยงและโอกาสขององค์กร คือทำตามข้อกำหนด 4.1 ใช่หรือไม่? ต้องทำอย่างไร

QA 5 : ประเมินความเสี่ยงและโอกาสขององค์กร คือทำตามข้อกำหนด 4.1 ใช่หรือไม่? ต้องทำอย่างไร

  • ส่วนที่ประเมินจาก 4.1 ในประเด็นที่เป็นลบหรือจุดอ่อน/อุปสรรค กำหนดเป็นหัวข้อความเสี่ยง และ ประเด็นบวก สามารถกำหนดเป็นโอกาส ได้เลย