ทำไมต้องทำ ISO 27001

027_Why do you need to do ISO 27001-01

          ISO 27001 เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดเกี่ยวกับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร มีความสำคัญเนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้:

  • การป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล: การใช้มาตรฐานนี้ช่วยให้องค์กรมีกระบวนการและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการบุกรุกหรือการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลภายในขององค์กรตนเอง
  • ความเชื่อถือของลูกค้า: การได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 ช่วยสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าว่าองค์กรมีการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
  • เปิดโอกาสในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ: การมีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยที่สากลช่วยให้องค์กรสามารถประสานงานกับองค์กรอื่นในระดับสากลได้ง่ายขึ้น ทำให้มีโอกาสทำธุรกิจระหว่างประเทศได้มากขึ้น
  • การปรับปรุงกระบวนการภายใน: การปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับมาตรฐาน ISO 27001 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและลดความเสี่ยงต่อองค์กร
  • การปฏิบัติตามกฎหมาย: มาตรฐาน ISO 27001 ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว: การลงทุนในการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและปรับปรุงกระบวนการภายในตามมาตรฐาน ISO 27001 จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายจากการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือการโจมตีทางไซเบอร์ในระยะยาว

          URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB) อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)